Wat wil je leren?

Welke doorscholing biedt het UMC Utrecht op jouw werkplek? Klik op de divisies en de specialismen voor een gedetailleerd overzicht.

Divisie Beeld
Verpleegkundige functies binnen deze divisie

Verpleegkundigen, Senior verpleegkundigen

Zorgunit Beeld

Doorscholingsmogelijkheden

We investeren graag in jouw ontwikkeling en dat betekent dat (vrijwel) alle opleidingen door de afdeling worden vergoed en in werktijd worden gevolgd. Het UMC Utrecht loopt daarin voorop. Alle medewerkers hebben hier een persoonlijk opleidingsbudget. Een opleiding volgen is dus niet voorbehouden aan een enkeling: vrijwel iedereen blijft zich hier doorscholen. Logisch, want door al ons onderzoek introduceren we voortdurend nieuwe behandelmethoden. Interessant is bovendien dat je ook zélf weer collega's en stagiairs opleidt, vanuit je eigen specialisme en ervaring. Want wij proberen altijd beter te worden.

Scholing vanuit ons opleidingscentrum

 • Bijscholing Intraveneuze medicatietoediening
 • Bijscholing Perifeer infuus inbrengen
 • Reanimatietrainingen in BLS (Basic Life Support) en AED (Automatische Externe Defibrillator)

Externe opleidingen

 • In verband met het onderzoeksklimaat binnen dit specialisme volg je ter ondersteuning de cursus Good Clinical Practice
 • Cursus Ioniserende straling voor verpleegkundigen

Specialismespecifieke opleidingen

 • Lunchbijeenkomsten op de afdeling Medische Oncologie

Onze verpleegkundigen als docent

Aan het UMC Utrecht is een groot opleidingscentrum verbonden. Het scholingsaanbod is zeer divers. Sommige verpleegkundigen geven hier les aan collega's van eigen of andere specialismen. Daarnaast is het hier gebruikelijk dat senior verpleegkundigen klinische lessen verzorgen binnen hun eigen aandachtsgebied. Zo waarborgen we het contact tussen theorie en praktijk, en vindt er kennisoverdracht plaats tussen de uiteenlopende specialismen.

Divisie Interne Geneeskunde en Dermatologie
Verpleegkundige functies binnen deze divisie

(Gespecialiseerd) verpleegkundigen zoals: Dialyseverpleegkundige, Diabetesverpleegkundige, Stomaverpleegkundige, Transferverpleegkundige, Hemofilieverpleegkundige, Hiv-/aidsconsulent, Verpleegkundige Oncologie, Verpleegkundige CTB, Verpleegkundig reumaconsulent, Verpleegkundige Hematologie, Verpleegkundige BMT, Verpleegkundige Gastro-enterologie, Senior verpleegkundigen, Verpleegkundig specialist, Verpleegkundig onderzoeker, Researchverpleegkundige, Transplantatieverpleegkundigen

Dialyseafdeling

Doorscholingsmogelijkheden

We investeren graag in jouw ontwikkeling en dat betekent dat (vrijwel) alle opleidingen door de afdeling worden vergoed en in werktijd worden gevolgd. Het UMC Utrecht loopt daarin voorop. Alle medewerkers hebben hier een persoonlijk opleidingsbudget. Een opleiding volgen is dus niet voorbehouden aan een enkeling: vrijwel iedereen blijft zich hier doorscholen. Logisch, want door al ons onderzoek introduceren we voortdurend nieuwe behandelmethoden. Interessant is bovendien dat je ook zélf weer collega's en stagiairs opleidt, vanuit je eigen specialisme en ervaring. Want wij proberen altijd beter te worden.

Scholing vanuit ons opleidingscentrum

 • Scholing senior verpleegkundige
 • Reanimatietrainingen in BLS (Basic Life Support) en AED (AutomatischeExterne Defibrillator)

Externe opleidingen

 • Opleidingstraject Dialyseverpleegkundige (15 maanden)
 • Symposia, congressen en workshops
 • Externe bijscholing voor accreditatie herregistratie

Specialismespecifieke opleidingen

 • Scholing naar aanleiding van onderzoeken en nieuwe technieken
 • Scholingsdag voor het hele team

Onze verpleegkundigen als docent

Sommige dialyseverpleegkundigen geven les bij het opleidingscentrum van het UMC Utrecht en op andere afdelingen in het ziekenhuis (bijvoorbeeld bij het IC Centrum). Enkele verpleegkundigen trainen verpleegkundigen van de thuiszorginstanties op het gebied van peritoneale dialyse en zij trainen ook de patiënten in het zelf dialyseren in de thuissituatie.

Dermatologie, Allergologie en reumatologie, Klinische immunologie

Doorscholingsmogelijkheden

Verpleegkundigen krijgen hier volop mogelijkheden om congressen en symposia te bezoeken. Ook is er veel ruimte voor individuele scholing. Voor beide typen scholing is budget. We maken gebruik van e-learning: daarbij bouw je een eigen portfolio op door online modules te volgen, die je afsluit met een examen. Er is bij deze specialismen veel uitwisseling tussen werken op de polikliniek en in de kliniek. Dat zorgt voor volop afwisseling. Er zijn hier verschillende verpleegkundig onderzoekers werkzaam. Daarmee is de vernieuwing goed gewaarborgd.

Scholing vanuit ons opleidingscentrum

 • Vervolgopleiding Dermatologie
 • Vervolgopleiding Interne geneeskunde
 • Reanimatietrainingen in BLS (Basic Life Support) en AED (Automatische Externe Defibrillator)
 • Cursus Werkbegeleiding
 • Bijscholing Toedienen cytostatica
 • Bijscholing Venapunctie
 • Bijscholing Infuusprikken
 • Cursus Assertief communiceren
 • Cursus Omgaan met agressie
 • Scholing senior verpleegkundige
 • Cursus Leren presenteren
 • Cursus Schrijven voor internet

Externe opleidingen

 • Vervolgopleiding Reumatologie
 • Congresbezoek
 • Master of advanced nursing practice
 • Master Verplegingswetenschap
 • Opleiding Researchverpleegkundige
 • Cursus Good Clinical Practice
 • Scholing Gewrichtsscores voor reumaverpleegkundigen (=DAS)
 • SPORT-scholing (Systematische Professionele Onderwijs Reumazorg) voor reumaverpleegkundigen

Specialismespecifieke opleidingen

 • E-learningapplicatie Eczeem en Jeuk
 • Klinische lessen door senior verpleegkundigen in hun eigen aandachtsgebied
 • Regionale bijscholing (drie tot vier keer per jaar) via de vakvereniging Dermatologie
 • Regionale scholingen over verpleegkunde en reumatologie
 • Scholing vanuit landelijk UMC Utrecht-platform Eczeem en Jeuk
 • Themadagen over voedselallergie
 • Multidisciplinaire najaarsdagen van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie
 • Deelname jaarlijks Europees Reumacongres (EULAR)
 • Bij nieuwe uitkomsten van onderzoeken wordt er door artsen bijscholing gegeven

Onze verpleegkundigen als docent

Verpleegkundigen krijgen de mogelijkheid om lessen te geven bij de verpleegkundige vervolgopleidingen of aan coassistenten. Ook zijn er verpleegkundigen die presentaties geven tijdens bijscholingen, congressen en/of symposia.

Nefrologie & Maag-, Darm- en Leverziekten

Doorscholingsmogelijkheden

Er is een specifiek scholingsprogramma ontwikkeld voor nieuwe, maar ook voor al werkzame collega's: het is gewoon leuk je te blijven ontwikkelen. Als je hier begint hoef je nog geen vervolgopleiding te hebben gedaan. Je volgt namelijk direct een intern inwerkprogramma waarbij alle specialismespecifieke zaken aan bod komen. Daarna doe je een vervolgopleiding om je te specialiseren, bijvoorbeeld de opleiding tot oncologieverpleegkundige. Je scholingsdagen worden als werkdag gerekend en de opleiding wordt volledig vergoed.

Scholing vanuit ons opleidingscentrum

 • Bijscholing Intraveneuze medicatietoediening
 • Bijscholing Venapunctie
 • Bijscholing Infuusprikken
 • Reanimatietraining in BLS (Basic Life Support)
 • Bijscholing Toedienen cytostatica
 • Cursus Werkbegeleiding
 • Vervolgopleiding Oncologieverpleegkundige

Externe opleidingen

 • MDL-aantekening
 • Verpleegkundige leergang Nefrologie
 • Opleiding tot endoscopieverpleegkundigen (voor de functieafdeling Endosopie)

Specialismespecifieke opleidingen

 • Speciaal inwerkprogramma (één jaar)
 • Intercollegiale consultaties door middel van de incidentenmethode in de vorm van lunchbijeenkomsten (tweewekelijks)
 • Scholing senior verpleegkundige (senior traineetraject)

Onze verpleegkundigen als docent

De senior verpleegkundigen geven vanuit hun eigen aandachtsgebied klinische lessen aan collega's. Ook verpleegkundig specialisten geven vraaggestuurde klinische lessen. De twee transplantatieverpleegkundigen verzorgen presentaties buiten de deur om zo de opgedane kennis te delen met vakcollega's.

Interne Geneeskunde & Infectieziekten & Geriatrie

Doorscholingsmogelijkheden

We investeren graag in jouw ontwikkeling. Zo kun je hier starten als verpleegkundige en op kosten van het UMC Utrecht je vervolgopleiding doen, in werktijd. Het UMC Utrecht loopt daarin voorop. Alle medewerkers hebben hier een persoonlijk opleidingsbudget. Een opleiding volgen is dus niet voorbehouden aan een enkeling: vrijwel iedereen blijft zich hier doorscholen. Logisch, want door al ons onderzoek introduceren we voortdurend nieuwe behandelmethoden. Ook worden binnen onze specialismen specifieke scholingen ontwikkeld. Interessant is bovendien dat je ook zélf weer collega's en stagiairs opleidt, vanuit je eigen specialisme en ervaring. Want wij proberen altijd beter te worden.

Scholing vanuit ons opleidingscentrum

 • Verpleegkundige vervolgopleiding Geriatrie
 • Verpleegkundige vervolgopleiding Interne Geneeskunde

Externe opleidingen

 • Scholing senior verpleegkundige

Specialismespecifieke opleidingen

 • Een divisiebreed intervisietraject voor unithoofden

Onze verpleegkundigen als docent

Deze specialismen kennen een systeem van wekelijks onderwijs dat onder andere in de vorm van klinische lessen en casuïstiekbesprekingen gegeven wordt door ervaren (senior) verpleegkundigen. De onderwerpen zijn zeer uiteenlopend, maar rakend aan het eigen specialisme. Ook wordt er door geriatrieverpleegkundigen aan verpleegkundigen van andere afdelingen de geriatriecursus De oudere patiënt in het ziekenhuis gegeven, omdat 'de oudere patiënt' ook op andere afdelingen ligt.

Hematologie

Doorscholingsmogelijkheden

Bij dit specialisme kun je aan de slag als verpleegkundige zonder vervolgopleiding. Na een inwerktraject ga je direct de vervolgopleiding Hematologie en/of Oncologie doen. Nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar snel op, dus is scholing enorm belangrijk. Op het gebied van research wordt iedereen continu bijgeschoold, omdat dit een specialisme is dat altijd met onderzoek bezig is. Zo is er een transplantatieteam en een researchteam steeds bezig met vernieuwingen en die delen we met collega's.

Scholing vanuit ons opleidingscentrum

 • Vervolgopleiding Oncologie en Hematologie
 • Cursus Sturen door beoordelen
 • Cursus Werkbegeleiding
 • Senior verpleegkundige scholing
 • Bijscholing Toedienen cytostatica
 • Bijscholing Venapunctie
 • Reanimatietraining in BLS (Basic Life Support)
 • Bijscholing Intraveneuze medicatietoediening
 • Bijscholing Infuusprikken

Externe opleidingen

 • Vervolgopleiding Researchverpleegkundige
 • Management development-traject

Specialismespecifieke opleidingen

 • Scholingsdagen (twee keer per jaar)
 • Intervisie voor studenten en trainees
 • Themalunches (maandelijks) door collega's uit het stamceltransplantatieteam en het researchteam
 • Deelnemers van de teams bezoeken alle relevante congressen
 • Bijscholing op het gebied van research (Good Clinical Practice)

Onze verpleegkundigen als docent

Senior verpleegkundigen geven een aantal keer per jaar oncologieles bij het ROC Midden Nederland. Ook geven ze lessen bij het opleidingscentrum van het UMC Utrecht. Daarnaast werkt men mee aan de ontwikkeling van lesmateriaal voor het opleidingscentrum.

Medische Oncologie

Doorscholingsmogelijkheden

Dit specialisme kent een goed ontwikkelklimaat: scholing is voor iedereen. We werken met kernteams en senior verpleegkundigen. Om continuïteit en kwaliteit te bewaken zijn er verpleegkundigen die zich richten op één werkveld, namelijk kliniek, polikliniek of research. De overige verpleegkundigen maken deel uit van zogenoemde multiteams. De senior verpleegkundigen hebben een overstijgend aandachtsgebied en zijn inhoudelijk ook verantwoordelijk voor hun eigen gebied, zoals de behandeling van kanker, opleiding & onderwijs, palliatieve zorg of communicatie en voorlichting.

Scholing vanuit ons opleidingscentrum

 • Verpleegkundige vervolgopleiding Oncologie
 • Scholing senior verpleegkundige

Externe opleidingen

 • Netwerkbijeenkomsten (per kwartaal) waarbij kennis wordt gedeeld met de diverse betrokken partijen

Specialismespecifieke opleidingen

 • (Internationaal) congresbezoek
 • Lunchbijeenkomsten (tweewekelijks) voor deskundigheidsbevordering op de werkplek
 • Scholingsdagen (halfjaarlijks)
 • Themabijeenkomsten (vier keer per jaar)
 • Vaardigheidstraining voor senioren en high potentials

Onze verpleegkundigen als docent

Tijdens de lunchbijeenkomsten geven sommige verpleegkundigen lessen aan hun collega's over nieuwe ontwikkelingen in hun eigen aandachtsgebied. Ook worden bijdragen geleverd aan een jaarlijks internationaal congres.

Divisie Perioperatieve Zorg en Spoedeisende Hulp
Verpleegkundige functies binnen deze divisie

(Gespecialiseerd) verpleegkundigen zoals: Recoveryverpleegkundige, SEH-verpleegkundige, Senior verpleegkundige, IC-verpleegkundige, Physician Assistant

Recovery

Doorscholingsmogelijkheden

Wanneer je als verpleegkundige A, HBO-V of MBO-V een jaar werkervaring hebt kun je al bij de Recovery komen werken om tegelijkertijd de opleiding Recoveryverpleegkundige te volgen. Bij de Recovery werken we volgens het Licence-to-Care-traject (zie ook www.operatiecentrum.nl). Hierbij worden diverse cursussen, onder andere de reanimatietraining Basic Life Support, gevolgd via e-learning (online). Een leuke taakuitbreiding voor de Recoveryverpleegkundigen is de 24-uursopname. Deze acute patiënten worden 'overgenomen' van het IC-centrum om dit centrum te ontlasten.

Scholing vanuit ons opleidingscentrum

 • Opleiding Recoveryverpleegkundige voor mensen met Verpleegkunde A, HBO-V of MBO-V en een jaar werkervaring

Externe opleidingen

 • Senior verpleegkundige scholing

Specialismespecifieke opleidingen

 • Vraaggestuurde bijscholing vanuit de afdeling zelf die gegeven wordt door artsen en verpleegkundigen vanuit diverse specialismen
 • Reanimatietrainingen in BLS (Basic Life Support) en AED (Automatische Externe Defibrillator), gegeven door een anesthesiemedewerker. Onder andere deze trainingen worden gegeven vanuit het Licence-to-Care-traject
 • Naast bovengenoemde reanimatietrainingen wordt de ACLS-training (Advanced Cardiac Life Support) gevolgd
 • Medische rekentoets
 • Het volgen van cursussen en congressen wordt sterk gestimuleerd, zoals een assertiviteitstraining of een intervisiecursus

Onze verpleegkundigen als docent

Er zijn enthousiaste verpleegkundigen die klinische lessen verzorgen voor UMC-collega's, bijvoorbeeld over nefrologie. Als je lesgeven leuk vindt, zijn er ook mogelijkheden om dat op een ROC te doen.

Spoedeisende Hulp

Doorscholingsmogelijkheden

Ben je HBO-verpleegkundige met minimaal één jaar werkervaring, dan kun je al bij ons aan de slag. Je volgt dan meteen de inservice-SEH-opleiding. De organisatie van deze afdeling wordt grotendeels verzorgd door de medewerkers zelf. Een plek dus, met een platte organisatiestructuur en veel verantwoordelijkheden voor de verpleegkundigen. Zij organiseren, bewaken en ontwikkelen de kwaliteit van zorg. Deze manier van werken biedt voor de SEH-verpleegkundigen veel ontwikkel- en groeikansen. Bij de scholing maken we gebruik van e-learning: je bouwt een eigen porfolio op door online modules te volgen, die je afsluit met een examen.

Scholing vanuit ons opleidingscentrum

 • Inservice-SEH-opleiding, voor HBO-verpleegkundigen met minimaal één jaar praktijkervaring
 • Cursus Gipsen en verbanden
 • Scholing senior verpleegkundige
 • Cursus Werkbegeleiding
 • Master Verplegingswetenschap
 • Weerbaarheidtraining (mentaal en fysiek)

Externe opleidingen

 • TNCC, Training traumaopvang volwassenen
 • ENPC, Training traumaopvang kinderen
 • E-learningcursus, o.a. signalering kindermishandeling en rekenmodule
 • Jaarlijkse (verplichte) bijscholingen, bijvoorbeeld BLS (Basic Life Support) en AED (Automatische Externe Defibrillator), verzorgd door de Ambulancedienst (RAVU)
 • Tweewekelijkse klinische lessen
 • Onderwijsgroep onder leiding van één senior verpleegkundige Onderwijs, die speciaal daarvoor een instructeursopleiding heeft gevolgd bij de Ambulancedienst (RAVU)
 • Tweemaandelijkse multidisciplinaire ketenavond Traumazorg
 • Brandwondencursus
 • Weerbaarheidtraining (mentaal en fysiek)
 • Tweemaandelijkse ketenavond rondom de traumazorgin de provincie

Specialismespecifieke opleidingen

 • Trainingen en oefeningen voor grootschalige incidentenopvang

Onze verpleegkundigen als docent

SEH-verpleegkundigen die interesse hebben in het trainingsvak kunnen reanimatietrainingen geven aan UMC-collega's of bijvoorbeeld lessen verzorgen bij de inserviceopleidingen IC en SEH. Ook zijn er verpleegkundigen die lesgeven op een hogeschool.

Divisie Hart & Longen

Verpleegkundige functies binnen deze divisie

(Gespecialiseerd) verpleegkundigen zoals: Cardiologieverpleegkundige, Verpleegkundige Longziekten, Senior verpleegkundigen, Verpleegkundig specialist, CCU-verpleegkundige, MC-verpleegkundige, Researchverpleegkundige, Transplantatiecoördinator, Physician Assistant

HartCatheterisatieKamer (HCK) en Hart- & Longfunctie

Doorscholingsmogelijkheden

We investeren graag in jouw ontwikkeling en dat betekent dat (vrijwel) alle opleidingen door de afdeling worden vergoed en in werktijd worden gevolgd. Het UMC Utrecht loopt daarin voorop. Daarnaast hebben medewerkers hier een persoonlijk opleidingsbudget. Een opleiding volgen is niet voorbehouden aan een enkeling: vrijwel iedereen blijft zich hier doorscholen. Logisch, want met ons onderzoeksklimaat ontwikkelen we voortdurend nieuwe behandelmethoden. En dus moet je je blijven ontwikkelen. Interessant is bovendien dat je ook zélf weer collega's en stagiairs opleidt, vanuit je eigen specialisme en ervaring. Want wij proberen altijd beter te worden.

Scholing vanuit ons opleidingscentrum

 • Opleiding Endoscopie longziekten voor verpleegkundigen op de longbehandelkamer
 • Opleiding Pacemaker & Cardiodefibrillator voor de medewerkers op de HCK
 • Verpleegkundigen die op de HCK komen te werken volgen hiervoor een specialistische scholing
 • Bijscholingen voor verpleegkundigen op de HCK
 • Bijscholing Intraveneuze medicatietoediening
 • Bijscholing Perifeer infuus inbrengen
 • Cursus ECG (basiscursus en gevorderdencursus)
 • CCU-opleiding (theoretisch gedeelte)

Externe opleidingen

 • Research & Development-opleiding
 • Trainingen over nieuwe producten en/of technieken, gegeven door de bedrijfstak

Specialismespecifieke opleidingen

 • Reanimatietrainingen in BLS (Basic Life Support) en AED (Automatische Externe Defibrillator)
 • Cursus Stralingshygiëne, gegeven door de afdeling Stralingsbescherming
 • Röntgentechniek & stralingsbescherming
Cardiologie

Doorscholingsmogelijkheden

Bij deze specialismen volgt 70% van de verpleegkundigen een vervolgopleiding op kosten van het UMC Utrecht. Je hoeft dus niet eerst jaren te werken voordat je aan de beurt bent! In zo'n grote organisatie waar zorg, onderzoek en onderwijs samengaan wordt innovatie en ontwikkeling enorm gestimuleerd. Het beleid is erop gericht je te blijven ontwikkelen. Dit zie je naast de formele opleidingen ook terug in bijvoorbeeld intervisie, feedback, reflectie op je eigen handelen. Bij de scholing maken we gebruik van e-learning: je bouwt een eigen porfolio op door online modules te volgen, die je afsluit met een examen.

Scholing vanuit ons opleidingscentrum

 • Kopmodule Cardiologie
 • CCU-opleiding
 • Telemetrieopleiding
 • Cursus Werkbegeleiding (basis en expert)
 • Verkorte HBO-V-opleiding
 • Bijscholing Intraveneuze medicatietoediening
 • Bijscholing Toedienen cytostatica
 • Bijscholing Venapunctie
 • Training Lezen van verpleegkundig onderzoek
 • Scholing senior verpleegkundige

Externe opleidingen

 • Training Psychosociale begeleiding hartpatiënten
 • Vervolgopleiding Transplantatieverpleegkundige
 • Master Verplegingswetenschap/Gezondheidswetenschappen
 • Master Advanced Nurse Practitioner (verpleegkundig specialist)

Specialismespecifieke opleidingen

 • Reanimatietrainingen in BLS (Basic Life Support) en ALS (Advanced Life Support)
 • Afdelingsbijscholingen
 • Klinische lessen
 • Inwerkprogramma Cardiologie, cardiothoracale chirurgie en longziekten
 • Symposiabezoek
 • Themaweken ingevuld door senior verpleegkundigen en verplegingswetenschappers

Onze verpleegkundigen als docent

Senior verpleegkundigen hebben ieder hun eigen aandachtsgebied waarover ze klinische lessen geven aan de eigen afdeling en op verzoek aan andere afdelingen. Ook verpleegkundig specialisten en verplegingswetenschappers verzorgen naast medici en paramedici klinische lessen.

Cardiothoracale Chirurgie

Doorscholingsmogelijkheden

Bij deze specialismen volgt 70% van de verpleegkundigen een vervolgopleiding op kosten van het UMC Utrecht. Je hoeft dus niet eerst jaren te werken voordat je aan de beurt bent! In zo'n grote organisatie waar zorg, onderzoek en onderwijs samengaan wordt innovatie en ontwikkeling enorm gestimuleerd. Het beleid is erop gericht je te blijven ontwikkelen. Dit zie je naast de formele opleidingen ook terug in bijvoorbeeld intervisie, feedback, reflectie op je eigen handelen. Bij de scholing maken we gebruik van e-learning: je bouwt een eigen porfolio op door online modules te volgen, die je afsluit met een examen.

Scholing vanuit ons opleidingscentrum

 • Medium Care-opleiding
 • Cursus Werkbegeleiding (basis en expert)
 • Verkorte HBO-V-opleiding
 • Bijscholing Intraveneuze medicatietoediening
 • Bijscholing Toedienen cytostatica
 • Bijscholing Venapunctie
 • Training Lezen van verpleegkundig onderzoek
 • Scholing senior verpleegkundige

Externe opleidingen

 • Master Physician Assistant
 • Cursus ACL-trainer (voor mensen die zelf de ACL-training gaan geven; = Advanced Cardiac Life Support)
 • Vervolgopleiding Transplantatieverpleegkundige
 • Master Verplegingswetenschap/Gezondheidswetenschappen
 • Master Advanced Nurse Practitioner (verpleegkundig specialist)

Specialismespecifieke opleidingen

 • Reanimatietrainingen in BLS (Basic Life Support) en ALS (Advanced Life Support)
 • Afdelingsbijscholingen
 • Klinische lessen
 • Inwerkprogramma Cardiologie, cardiothoracale chirurgie en longziekten
 • Symposiabezoek
 • Themaweken ingevuld door senior verpleegkundigen en verplegingswetenschappers

Onze verpleegkundigen als docent

Senior verpleegkundigen hebben ieder hun eigen aandachtsgebied waarover ze klinische lessen geven aan de eigen afdeling en op verzoek aan andere afdelingen. Ook verpleegkundig specialisten en verplegingswetenschappers verzorgen naast medici en paramedici klinische lessen.

Longziekten

Doorscholingsmogelijkheden

Bij deze specialismen volgt 70% van de verpleegkundigen een vervolgopleiding op kosten van het UMC Utrecht. Je hoeft dus niet eerst jaren te werken voordat je aan de beurt bent! In zo'n grote organisatie waar zorg, onderzoek en onderwijs samengaan wordt innovatie en ontwikkeling enorm gestimuleerd. Het beleid is erop gericht je te blijven ontwikkelen. Dit zie je naast de formele opleidingen ook terug in bijvoorbeeld intervisie, feedback, reflectie op je eigen handelen. Bij de scholing maken we gebruik van e-learning: je bouwt een eigen porfolio op door online modules te volgen, die je afsluit met een examen.

Scholing vanuit ons opleidingscentrum

 • Vervolgopleiding Oncologieverpleegkundige
 • Cursus Werkbegeleiding (basis en expert)
 • Verkorte HBO-V-opleiding
 • Bijscholing Intraveneuze medicatietoediening
 • Bijscholing Toedienen cytostatica
 • Bijscholing Venapunctie
 • Training Lezen van verpleegkundig onderzoek
 • Scholing senior verpleegkundige

Externe opleidingen

 • Stervensbegeleiding
 • Motiverende gespreksvoering
 • Coachtraining Motivational Interviewing
 • Pulmonologie
 • Vervolgopleiding Transplantatieverpleegkundige
 • Master Verplegingswetenschap/Gezondheidswetenschappen
 • Master Advanced Nurse Practitioner (verpleegkundig specialist)

Specialismespecifieke opleidingen

 • Reanimatietrainingen in BLS (Basic Life Support) en ALS (Advanced Life Support)
 • Afdelingsbijscholingen
 • Klinische lessen
 • Inwerkprogramma Cardiologie, cardiothoracale chirurgie en longziekten
 • Symposiabezoek
 • Themaweken ingevuld door senior verpleegkundigen en verplegingswetenschappers

Onze verpleegkundigen als docent

Senior verpleegkundigen hebben ieder hun eigen aandachtsgebied waarover ze klinische lessen geven aan de eigen afdeling en op verzoek aan andere afdelingen. Ook verpleegkundig specialisten en verplegingswetenschappers verzorgen naast medici en paramedici klinische lessen.

Divisie Heelkundige Specialismen

Verpleegkundige functies binnen deze divisie

(Gespecialiseerd) verpleegkundigen zoals: Stomaverpleegkundige, Verpleegkundige Oogheelkunde, Verpleegkundige KNO, Verpleegkundige Mondziekten en Bijzondere Tandheelkunde, Transferverpleegkundige, Senior verpleegkundige, Verpleegkundig specialist, Gipsverbandmeester, MC-verpleegkundigen

Urologie, Orthopedie, Vaatchirurgie, Plastische Chirurgie en Traumatologie

Doorscholingsmogelijkheden

Bij de scholing maken we gebruik van e-learning: je bouwt een eigen porfolio op door online modules te volgen, die je afsluit met een examen. De module Risicovolle en voorbehouden handelingen is verplicht. De voor- en najaarsscholingen, met praktijkcases van de werkvloer, zijn erg populair. Als dat relevant is bezoek je hiervoor een andere afdeling, bijvoorbeeld Pathologie. Ook het werken in het calamiteitenhospitaal is een leuke en afwisselende uitbreiding van je taken.

Scholing vanuit ons opleidingscentrum

 • Medium Care-opleiding
 • Vervolgopleiding Oncologie
 • Bijscholing Intraveneuze medicatietoediening
 • Cursus Werkbegeleiding

Specialismespecifieke opleidingen

 • Voor- en najaarstrainingen (vraaggestuurd)
 • Traumaketenavonden (multidisciplinaire traumabespreking)
 • Traumascholingen
 • Bijscholing Venapunctie
 • Klinische lessen, o.a. bij het in gebruik nemen van nieuwe apparatuur
 • Bijscholing Perifeer infuus inbrengen
 • Reanimatietrainingen in BLS (Basic Life Support) en AED (Automatische Externe Defibrillator)
 • Cursus Wondbehandeling
 • Klinische lessen, maandelijks gegeven door urologen voor de afdeling Urologie
 • Cursus Omgaan met vrijheidsbeperkende maatregelen

Onze verpleegkundigen als docent

De cursus Vaatchirurgie wordt gegeven door verpleegkundigen van de afdeling zelf en is in samenwerking met vaatchirurgen ontstaan. Ook andere ziekenhuizen worden voor deze cursus uitgenodigd.

Chirurgische Gastro-enterologische en Chirurgische Oncologie en Medium Care Heelkunde

Doorscholingsmogelijkheden

Binnen de divisie is een opleidingscoördinator werkzaam die alle opleidingen regelt. Veel scholing wordt vakinhoudelijk toegespitst op het betreffende specialisme. Senior verpleegkundigen doen zelf ook voorstellen voor een nieuw nascholingsbeleid. Bij de scholing maken we gebruik van e-learning: je bouwt een eigen porfolio op door online modules te volgen, die je afsluit met een examen.

Scholing vanuit ons opleidingscentrum

 • Vervolgopleiding Oncologie
 • Medium Care-Opleiding
 • Bijscholing Palliatieve zorg (basismodule)
 • Post-HBO-scholing Palliatieve zorg
 • HBO-V verkorte variant via LOI
 • Scholing senior verpleegkundige
 • Bijscholing Bedrijfsvoering (computergebruik, werkbegeleiding, projectmatig werken, didactische vaardigheden en sturen door beoordelen)
 • Reanimatietrainingen in BLS (Basic Life Support) en AED (Automatische Externe Defibrillator)
 • Bijscholing Intraveneuze medicatietoediening

Externe opleidingen

 • Opleiding Management in de zorg
 • Post-HBO, o.a. verpleegkundig specialist
 • Master Verplegingswetenschap/Gezondheidswetenschappen
 • E-learningmodule Risicovolle en voorbehouden handelingen

Specialismespecifieke opleidingen

 • Cursus Wondbehandeling
 • Bijscholing Intraveneuze medicatietoediening
 • Bijscholing Perifeer infuus inbrengen
 • Bijscholing Venapunctie
 • Divisiebrede scholing Chirurgie
 • Afdelingsgebonden thema-avonden Gastro-enterologische en oncologische chirurgie
 • Symposia en congressen

Onze verpleegkundigen als docent

Senior verpleegkundigen verzorgen klinische lessen over eigen aandachtsgebieden. Hierbij kun je denken aan gastro-enterologie of oncologie, maar ook aan opleidingen en studentenbegeleiding, of protocollering en informatievoorziening.

Keel-, Neus- en Oorheelkunde, Kaakchirurgie en Mondziekten

Doorscholingsmogelijkheden

Psychische zorg is hier een belangrijk onderdeel van je werk. De lichamelijke zorgbehoefte is vaak minder, maar door de zware, ingrijpende operaties is begeleiding van patiënten juist van groot belang. Aangezien er veel specialismen komen kijken bij de hier aanwezige ziektebeelden, volgen de verpleegkundigen ook vaak bij- en nascholingen op het gebied van andere specialismen. Gesprekken over eigen opleidingsmogelijkheden en tevredenheid in je vak zijn hier sterk verweven in de functie. Senioren coachen de junioren en we bieden veel ruimte voor begeleiding. Verpleegkundigen zijn zowel op de polikliniek (als counselor) als in de kliniek werkzaam. Bij de scholing maken we gebruik van e-learning: je bouwt een eigen porfolio op door online modules te volgen, die je afsluit met een examen.

Scholing vanuit ons opleidingscentrum

 • Vervolgopleiding Oncologie
 • Vervolgopleiding Diabetes
 • Cursus Werkbegeleiding
 • Bijscholing Intraveneuze medicatietoediening

Externe opleidingen

 • HBO-V (tweejarige variant)
 • Middenkaderopleiding
 • Symposium- en congresbezoek
 • Bijscholingen buiten het eigen vakgebied, zoals Nachtzorg en Kwaliteit van leven van oncologiepatiënten
 • Opleiding Counseling op de polikliniek
 • Ieder jaar wordt er een teambuildingactiviteit georganiseerd
 • E-learningmodule Risicovolle en voorbehouden handelingen

Specialismespecifieke opleidingen

 • Eigen vraaggestuurde bijscholing (twee keer per jaar)
 • Tweejaarlijkse scholingsdag voor studenten Verpleegkunde
 • Verpleegkundigen nemen deel aan de divisiebrede voor- en najaarsbijscholingen

Onze verpleegkundigen als docent

Senior verpleegkundigen coachen jonge verpleegkundigen en studenten. Aan de begeleiding van deze groep wordt veel aandacht besteed, ook omdat je bij deze specialismen veel met oncologiepatiënten te maken krijgt.

Oogheelkunde

Doorscholingsmogelijkheden

Dit veelzijdige specialisme vertegenwoordigt chirurgische elementen (techniek en hectiek), maar ook interne geneeskunde (intensief patiëntencontact). Interessant is dat verpleegkundigen op de polikliniek de preoperatieve screening verrichten, waarmee én de patiënt én de afdeling beter voorbereid zijn op de opname. Door toenemende technische mogelijkheden zijn we in staat steeds oudere patiënten te opereren. De zorg wordt complexer en dat maakt scholing nóg belangrijker. Je kunt hier al zonder specialistische vervolgopleiding aan de slag, waarna je wel direct de basisopleiding Oogheelkundige zorg volgt, of – wanneer deze nog te lang op zich laat wachten – eerst een minicursus volgt, speciaal ontwikkeld door de afdeling. Bij de scholing maken we gebruik van e-learning: je bouwt een eigen porfolio op door online modules te volgen, die je afsluit met een examen.

Scholing vanuit ons opleidingscentrum

 • Scholing senior verpleegkundige
 • Cursus Werkbegeleiding
 • Cursus Sturen door beoordelen
 • Interculturele communicatie
 • Bijscholing Venapunctie

Externe opleidingen

 • Basiscursus Oogheelkundige zorg en de specialistische opleiding Oogheelkunde
 • Symposiabezoek wordt gestimuleerd
 • E-learningmodule Risicovolle en voorbehouden handelingen

Specialismespecifieke opleidingen

 • Divisiebrede voor- en najaarsbijscholingen
 • Klinische lessen door senior verpleegkundigen met eigen aandachtsgebied
 • Minicursus over met name de praktische kant van de oogheelkunde

Onze verpleegkundigen als docent

Aan het UMC Utrecht is een groot opleidingscentrum verbonden. Het scholingsaanbod is zeer divers. Sommige verpleegkundigen geven hier les aan collega's van eigen of andere specialismen. Daarnaast is het hier gebruikelijk dat senior verpleegkundigen klinische lessen verzorgen binnen hun eigen aandachtsgebied. Zo waarborgen we het contact tussen theorie en praktijk, en vindt er kennisoverdracht plaats tussen de uiteenlopende specialismen.

Gipskamer

Doorscholingsmogelijkheden

We investeren graag in jouw ontwikkeling en dat betekent dat (vrijwel) alle opleidingen door de afdeling worden vergoed en in werktijd worden gevolgd. Het UMC Utrecht loopt daarin voorop. Daarnaast hebben medewerkers hier een persoonlijk opleidingsbudget. Een opleiding volgen is niet voorbehouden aan een enkeling: vrijwel iedereen blijft zich hier doorscholen. Logisch, want met ons onderzoeksklimaat ontwikkelen we voortdurend nieuwe behandelmethoden. En dus moet je je blijven ontwikkelen. Interessant is bovendien dat je ook zélf weer collega's en stagiairs opleidt, vanuit je eigen specialisme en ervaring. Want wij proberen altijd beter te worden.

Scholing vanuit ons opleidingscentrum

 • Cursus Presentatietechniek

Externe opleidingen

 • Opleiding tot gipsverbandmeester, voor verpleegkundigen HBO-V, MBO-V of Fysiotherapie (18 maanden)

Specialismespecifieke opleidingen

 • Voor- en najaarsbijscholing
 • Teamdag (jaarlijks), met diverse sprekers
 • Symposia- & congresbezoek wordt gestimuleerd
 • Bijscholingen/workshops gegeven door de bedrijfstak over nieuwe materialen en producten

Onze verpleegkundigen als docent

De gipsverbandmeesters geven les in het UMC Utrecht. Zo verzorgen ze cursussen en trainingen voor SEH-verpleegkundigen, SEH-artsen in opleiding, arts-assistenten Orthopedie in opleiding, anesthesiemedewerkers in opleiding en operatieassistenten in opleiding. Op verzoek geven ze klinische lessen over hun vakgebied aan andere specialismen in huis. Binnen de divisie Heelkundige Specialismen, waartoe de Gipskamer behoort, leveren ze een bijdrage aan de voor- en najaarsbijscholing.

Divisie Hersenen

Verpleegkundige functies binnen deze divisie

(Gespecialiseerd) verpleegkundigen zoals: Verpleegkundige Neurochirurgie, Sociaal-psychiatrisch verpleegkundige, Verpleegkundige Neurochirurgie, Senior verpleegkundigen, Verpleegkundig specialist, Verpleegkundig consulent, Verpleegkundig onderzoeker, Researchverpleegkundige

Neurologie/Neurochirurgie

Doorscholingsmogelijkheden

Dit specialisme kent een breed scholingsaanbod. Om de kwaliteit van zorg hoog te houden kijken we continu waar nog aanvulling nodig is. Scholing die niet door de eigen divisie wordt aangeboden, is ook bij andere divisies te volgen. Bij dit specialisme kun je veel specifieke trainingen volgen, zoals Agressiehantering voor psychiatrieverpleegkundigen en een aparte scholing voor mensen van de IEMU (Intensieve Epilepsie Monitoring Unit).

Scholing vanuit ons opleidingscentrum

 • Vervolgopleiding Neurologie & neurochirurgie
 • Reanimatietrainingen in BLS (Basic Life Support) en AED (Automatische Externe Defibrillator)
 • Cursus Werkbegeleiding
 • Scholing senior verpleegkundige
 • Vervolgopleiding Oncologie
 • Medium Care-opleiding
 • Epilepsie en aanvalsdiagnostiek (voor de IEMU = Intensieve Epilepsie Monitoring Unit)

Specialismespecifieke opleidingen

 • Introductiedag afdeling (voor studenten)
 • Vaardigheidsonderwijs
Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Doorscholingsmogelijkheden

Dit specialisme kent een breed scholingsaanbod. Om de kwaliteit van zorg hoog te houden kijken we continu waar nog aanvulling nodig is. Scholing die niet door de eigen divisie wordt aangeboden, is ook bij andere divisies te volgen. Bij dit specialisme kun je veel specifieke trainingen volgen, zoals Agressiehantering voor psychiatrieverpleegkundigen en een aparte scholing voor mensen van de IEMU (Intensieve Epilepsie Monitoring Unit).

Scholing vanuit ons opleidingscentrum

 • Reanimatietraining in BLS (Basic Life Support)
 • Cursus Werkbegeleiding
 • Scholing senior verpleegkundige
 • Traineescholing (theoriegedeelte)
 • Bijscholing Intraveneuze medicatietoediening
 • Bijscholing Venapunctie
 • Bijscholing Perifeer infuus inbrengen

Specialismespecifieke opleidingen

 • Agressiehantering, specifiek voor psychiatrieverpleegkundigen (basiscursus en opfriscursus)
 • Panss-training: (interviewtechniek om symptomen van een psychose in kaart te brengen)
 • Wet- en regelgeving (wet vertalen naar consequenties voor eigen werksituatie)
 • Supervisie
 • Omgaan met seksueel misbruik
 • Basiscursus Gedragstherapeutische technieken
 • Psychofarmaca (scholing op het gebied van medicatie)
 • Kinder- en jeugdpsychopathologie
 • Cursus Gesprekstechnieken
 • Voorbehouden handelingen
 • Refereerbijeenkomsten
 • Traineescholing (praktijkgedeelte)
Volwassenenpsychiatrie

Doorscholingsmogelijkheden

Dit specialisme kent een breed scholingsaanbod. Om de kwaliteit van zorg hoog te houden kijken we continu waar nog aanvulling nodig is. Scholing die niet door de eigen divisie wordt aangeboden, is ook bij andere divisies te volgen. Bij dit specialisme kun je veel specifieke trainingen volgen, zoals Agressiehantering voor psychiatrieverpleegkundigen en een aparte scholing voor mensen van de IEMU (Intensieve Epilepsie Monitoring Unit).

Scholing vanuit ons opleidingscentrum

 • Reanimatietraining in BLS (Basic Life Support)
 • Scholing senior verpleegkundige
 • Traineescholing (theoriegedeelte)
 • Bijscholing Perifeer infuus inbrengen

Specialismespecifieke opleidingen

 • Agressiehantering, specifiek voor psychiatrieverpleegkundigen (basiscursus en opfriscursus)
 • Fysiek verweer
 • Vaardigheidsonderwijs
 • Wet- en regelgeving (wet vertalen naar consequenties voor eigen werksituatie)
 • Traineescholing (praktijkgedeelte)
 • Twee keer per jaar klinische lessen om op de hoogte te blijven van relevante ontwikkelingen
 • Casuïstiekbesprekingen
 • Verpleegplanbespreking (om verpleegplan te ontwikkelen en verbeteren)
 • Intervisie
 • Gesprekstechnieken
 • Panss-training (interviewtechniek om symptomen van een psychose in kaart te brengen)
 • Can-training

Onze verpleegkundigen als docent

Aan het UMC Utrecht is een groot opleidingscentrum verbonden. Het scholingsaanbod is zeer divers. Sommige verpleegkundigen geven hier les aan collega's van eigen of andere specialismen. Daarnaast is het hier gebruikelijk dat senior verpleegkundigen klinische lessen verzorgen binnen hun eigen aandachtsgebied. Zo waarborgen we het contact tussen theorie en praktijk, en vindt er kennisoverdracht plaats tussen de uiteenlopende specialismen.

Divisie IC-centrum

Verpleegkundige functies binnen deze divisie

IC-verpleegkundigen, Senior IC-verpleegkundigen, Researchverpleegkundige

Intensive Care

Doorscholingsmogelijkheden

Binnen het nieuwe IC-centrum in het UMC Utrecht zijn ontwikkeling, kwaliteit van zorg en veiligheid sleutelwoorden. Eenpersoonskamers en zorgprocessen ingericht rondom de patiënt maken het mogelijk behandeling op maat te leveren aan patiënten van allerlei specialismen. Het vak van IC-verpleegkundige wordt steeds specialistischer. Waar vroeger de dialyseverpleegkundige werd gebeld, verzorgt de IC-verpleegkundige nu zelf het dialyseren van de patiënt. De technische ontwikkelingen zijn talrijk. Om te kunnen starten als IC-verpleegkundige moet je de opleiding tot IC-verpleegkundige hebben afgerond, of je volgt het leer-werktraject hiervoor.

Scholing vanuit ons opleidingscentrum

 • Opleiding IC-verpleegkundige (18 maanden) voor verpleegkundigen met inservice A, HBO-V of MBO-V met één jaar werkervaring
 • Cursus Werkbegeleiding
 • Scholing senior verpleegkundige

Externe opleidingen

 • Training Reanimeren, gegeven door de RAVU (Regionaal Ambulance Voorziening Utrecht) voor IC-verpleegkundigen (train-de-trainerprincipe)
 • MICU-opleiding (om op de ambulance specifiek voor IC-patiënten te kunnen werken)
 • Managementopleiding voor collega's die leidinggevende willen worden
 • Docentenopleiding aan de Hogeschool van Utrecht

Specialismespecifieke opleidingen

 • Symposia-/congresbezoek
 • Thema-avonden vanuit een expertisegroep, waarin senioren met een bepaald aandachtsgebied zijn samengebracht (vijf keer per jaar)
 • Scholing is momenteel gericht op de nieuwe werkomgeving met veel nieuwe apparatuur en waarbij de patiënten van de diverse specialismen allemaal worden ondergebracht in een groot, nieuw IC-centrum .
 • Reanimatietraining gegeven door collega-IC-verpleegkundigen (die zijn getraind door de RAVU)

Onze verpleegkundigen als docent

Senior verpleegkundigen hebben specifieke aandachtsgebieden en daarbij behoren expertisegroepen. Door de verpleegkundigen uit die expertisegroepen worden klinische lessen verzorgd voor de eigen IC-verpleegkundigen. Sommige IC-verpleegkundigen geven les bij ons eigen opleidingscentrum of bij het ROC Midden Nederland.

Divisie Kinderen

Verpleegkundige functies binnen deze divisie

(Gespecialiseerd) verpleegkundigen zoals kinderverpleegkundige, Kinderdiabetesverpleegkundige, Kinderverpleegkundige/hiv-/aidsconsulent, Kinderhematologieverpleegkundige, IC-kinderverpleegkundige, Senior kinderverpleegkundige, Senior IC-kinderverpleegkundige, Researchverpleegkundige, Verpleegkundig specialist, Kindergipsverbandmeester

Kindergeneeskunde

Doorscholingsmogelijkheden

In het Wilhelmina Kinderziekenhuis zijn alle specialismen op het gebied van kindergeneeskunde ondergebracht. In sommige gevallen ga je al tijdens je vervolgopleiding (leer-werktraject) aan het werk, maar een afgeronde vervolgopleiding kan ook een voorwaarde zijn om te starten. En je blijft je doorontwikkelen. Op elke afdeling worden specialismespecifieke opleidingen, trainingen en cursussen aangeboden. Naast een grote diversiteit aan gecertificeerde vervolgopleidingen kun je ook denken aan kleinere, ziektegebonden bijscholingen.

Scholing vanuit ons opleidingscentrum

 • Opleiding tot kinderverpleegkundige voor mensen met HBO-V, of met MBO-V en een halfjaar werkervaring
 • Opleiding tot IC-kinderverpleegkundige, voor mensen met het diploma Kinderverpleegkundige en voor verpleegkundigen met enkele jaren werkervaring in een acute setting, volwassenen-IC-verpleegkundigen en NICU-verpleegkundigen
 • Vervolgopleiding Hematologie
 • Scholing senior verpleegkundige
 • Cursus Werkbegeleiding (basis en vervolgcursus)
 • Epilepsie- en aanvalsdiagnostiek
 • Module Tracheostomazorg
 • Module Omgaan met cytostatica
 • Lezen en beoordelen van verpleegkundig onderzoek

Externe opleidingen

 • Opleiding tot kinderdialyseverpleegkundige, voor verpleegkundigen en dialyseverpleegkundigen met en zonder Kinderaantekening
 • Trainerscursus Advanced Pediatric Life Support
 • Master Verpleegkundig Specialist (MNAP)
 • Opleiding tot kindergipsverbandmeester
 • Opleiding tot stomaverpleegkundige
 • Master Verplegingswetenschap
 • Management in de zorg
 • Management Development
 • Bijscholing dialyseverpleegkundigen

Specialismespecifieke opleidingen

Er worden diverse specialisme en ziektegebonden bijscholingen aangeboden. De zorg rondom de allerjongste patiënten wordt steeds meer toegespitst op elke afzonderlijke doelgroep, zoals zorg voor kinderen met een trauma, CF-zorg of cardiologische zorg. Maar ook algemene thema's in de zorg komen aan bod, zoals pijnmeting en pijnbestrijding, omgaan met agressie, rouwverwerking en infuusprikken bij kinderen.

Onze verpleegkundigen als docent

 • Training Pediatric Basic Life Support (PBLS) door eigen verpleegkundigen
 • Advanced Pediatric Life Support (APLS) door eigen verpleegkundigen
 • (Senior) verpleegkundigen geven elkaar klinische lessen
 • (Senior) verpleegkundigen geven les aan de opleiding tot kinderverpleegkundige
 • Nagenoeg alle verpleegkundigen begeleiden leerling-kinderverpleegkundigen alsmede MBO-V'ers en
  HBO-V'ers tijdens hun stage
Divisie Vrouw & Baby

Verpleegkundige functies binnen deze divisie

(Gespecialiseerd) verpleegkundigen zoals: Verpleegkundige Obstetrie, Senior verpleegkundigen, Verpleegkundig specialist, IC Neonatologieverpleegkundige, Obstetrische High Care-verpleegkundige, Verpleegkundige MC Neonatologie, Verpleegkundig onderzoeker, Researchverpleegkundige Fertiliteit

Voortplanting en Gynaecologie

Doorscholingsmogelijkheden

We investeren graag in jouw ontwikkeling en dat betekent dat (vrijwel) alle opleidingen door de afdeling worden vergoed en in werktijd worden gevolgd. Het UMC Utrecht loopt daarin voorop. Daarnaast hebben medewerkers hier een persoonlijk opleidingsbudget. Een opleiding volgen is niet voorbehouden aan een enkeling: vrijwel iedereen blijft zich hier doorscholen. Logisch, want met ons onderzoeksklimaat ontwikkelen we voortdurend nieuwe behandelmethoden. En dus moet je je blijven ontwikkelen. Bij de scholing maken we gebruik van E-learning: je bouwt een eigen porfolio op door online modules te volgen, die je afsluit met een examen. Interessant is bovendien dat je ook zélf weer collega's en stagiairs opleidt, vanuit je eigen specialisme en ervaring. Want wij proberen altijd beter te worden.

Scholing vanuit ons opleidingscentrum

 • Vervolgopleiding Oncologie
 • Bijscholing Palliatieve zorg (basismodule en post HBO opleiding)
 • Scholing senior verpleegkundige
 • Cursus werkbegeleiding
 • Bijscholing intraveneuze medicatie toediening
 • Bijscholing infuus prikken
 • Venapunctie
 • Bijscholing echoscopie
 • Management development-trajecten

Externe opleidingen

 • Regionale bijscholing Voortplantingsgeneeskunde
 • MANP (master nurse practitioner)
 • Master Verplegingswetenschap
 • Research verpleegkundige
 • Docentenopleidingen
 • E-learningmodule Verpleegkundig rekenen
 • Bezoek symposia/congressen (nationaal en internationaal)

Specialismespecifieke opleidingen

 • Verpleegkundigen van de afdeling Gynaecologie participeren in algemene bijscholingsdag van de divisie Chirurgie
 • Multidisciplinaire wondenworkshop voor studenten op de afdeling Gynaecologie
 • Reanimatietrainingen in BLS (Basic Life Support) en AED (Automatische Externe Defibrillator), gegeven door eigen collega's die hiervoor een training hebben gevolgd = train-de-trainerprincipe
 • Cursussen Feedback en/of Klantgerichtheid
 • Jaarlijks congressen: V en VN oncologie en Esreh (fertiliteit)
 • (Bij)scholing naar aanleiding van onderzoek, bij nieuwe apparatuur/behandelingen, bij uitbreiding voorbehouden handelingen

Onze verpleegkundigen als docent

Samen met drie andere ziekenhuizen worden er klinische lessen Oncologie verzorgd door de verpleegkundig specialist. De lessen worden gevolgd via videoconferencing. Ook geven de senior verpleegkundigen voor de afdeling klinische lessen over hun eigen aandachtsgebied. Enkele verpleegkundigen geven les binnen de studie geneeskunde aan coassistenten.

Verloskunde

Doorscholingsmogelijkheden

We investeren graag in jouw ontwikkeling en dat betekent dat (vrijwel) alle opleidingen door de afdeling worden vergoed en in werktijd worden gevolgd. Het UMC Utrecht loopt daarin voorop. Daarnaast hebben medewerkers hier een persoonlijk opleidingsbudget. Een opleiding volgen is niet voorbehouden aan een enkeling: vrijwel iedereen blijft zich hier doorscholen. Logisch, want met ons onderzoeksklimaat ontwikkelen we voortdurend nieuwe behandelmethoden. En dus moet je je blijven ontwikkelen. Bij de scholing maken we gebruik van E-learning: je bouwt een eigen porfolio op door online modules te volgen, die je afsluit met een examen. Interessant is bovendien dat je ook zélf weer collega's en stagiairs opleidt, vanuit je eigen specialisme en ervaring. Want wij proberen altijd beter te worden.

Scholing vanuit ons opleidingscentrum

 • Vervolgopleiding Obstetrie
 • Scholing senior verpleegkundige
 • Cursus werkbegeleiding
 • Bijscholing intraveneuze medicatie toediening
 • Bijscholing infuus prikken Venapunctie
 • Bijscholing echoscopie
 • Management development-trajecten

Externe opleidingen

 • E-learningmodule Verpleegkundig rekenen
 • Master Verplegingswetenschap, inclusief promotietraject
 • Docentenopleidingen
 • Bezoek symposia/congressen (nationaal en internationaal)

Specialismespecifieke opleidingen

 • Opleiding Obstetrische High Care
 • Bijscholing Basic Life Support en Automatische Externe Defibrillator voor alle verpleegkundigen
 • Noelle-training, gebaseerd op landelijke MOET-training (Managing Obstetric Emergencies and Trauma)
 • Groeisaam-project: delen kennis van verpleegkundigen met collega's
 • Bijscholing Borstvoeding
 • Cursussen Feedback en/of Klantgerichtheid
 • Jaarlijks congressen: V en VN Obstetrie, Zorg rond de pasgeborene
 • (Bij)scholing naar aanleiding van onderzoek, bij nieuwe apparatuur/behandelingen, bij uitbreiding voorbehouden handelingen

Onze verpleegkundigen als docent

Aan het UMC Utrecht is een groot opleidingscentrum verbonden. Het scholingsaanbod is zeer divers. Sommige verpleegkundigen geven hier les aan collega's van eigen of andere specialismen. Daarnaast is het hier gebruikelijk dat senior verpleegkundigen klinische lessen verzorgen binnen hun eigen aandachtsgebied. Zo waarborgen we het contact tussen theorie en praktijk, en vindt er kennisoverdracht plaats tussen de uiteenlopende specialismen.

Neonatologie

Doorscholingsmogelijkheden

We investeren graag in jouw ontwikkeling en dat betekent dat (vrijwel) alle opleidingen door de afdeling worden vergoed en in werktijd worden gevolgd. Het UMC Utrecht loopt daarin voorop. Daarnaast hebben medewerkers hier een persoonlijk opleidingsbudget. Een opleiding volgen is niet voorbehouden aan een enkeling: vrijwel iedereen blijft zich hier doorscholen. Logisch, want met ons onderzoeksklimaat ontwikkelen we voortdurend nieuwe behandelmethoden. En dus moet je je blijven ontwikkelen. Bij de scholing maken we gebruik van E-learning: je bouwt een eigen porfolio op door online modules te volgen, die je afsluit met een examen. Interessant is bovendien dat je ook zélf weer collega's en stagiairs opleidt, vanuit je eigen specialisme en ervaring. Want wij proberen altijd beter te worden.

Scholing vanuit ons opleidingscentrum

 • Vervolgopleiding Intensive Care Neonatologie
 • Opleiding High Care Neonatologie
 • Management development-trajecten
 • Scholing senior verpleegkundige
 • Cursus werkbegeleiding
 • Bijscholing infuus prikken

Externe opleidingen

 • E-learningmodule Verpleegkundig rekenen
 • Master Physician Assistent
 • Master Verplegingswetenschap, inclusief promotietraject
 • Docentenopleidingen
 • Bezoek symposia/congressen (nationaal en internationaal)
 • Zorg ICT

Specialismespecifieke opleidingen

 • Bijscholing Neonatologie
 • Bijscholing Borstvoeding
 • Reanimatieonderwijs en -training, toegespitst op de patiëntengroep
 • Cursussen Feedback en/of Klantgerichtheid
 • Jaarlijks congressen : Venticare, Zorg rond de pasgeborene en Espnic
 • (Bij)scholing naar aanleiding van onderzoek, bij nieuwe apparatuur/behandelingen, bij uitbreiding voorbehouden handelingen

Onze verpleegkundigen als docent

Aan het UMC Utrecht is een groot opleidingscentrum verbonden. Het scholingsaanbod is zeer divers. Sommige verpleegkundigen geven hier les aan collega's van eigen of andere specialismen. Daarnaast is het hier gebruikelijk dat senior verpleegkundigen klinische lessen verzorgen binnen hun eigen aandachtsgebied. Zo waarborgen we het contact tussen theorie en praktijk